Reklamacje i zwroty

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu przesyłki wykryjesz jakieś wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, skontaktuj się z nami pod nr tel:502-04-04-04 poniedziałek-piątek w godzinach 12-18 a my w zależności od wartości i wagi towaru ustalimy "drogę" zwrotu. Wszelkie reklamacje związane z jakością i ilością dostawy należy zgłaszać pisemnie, w terminie do 3 dni od dnia jej podjęcia, pod rygorem odrzucenia roszczeń. W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru, wraz ze zwracanym lub reklamowanym towarem prześlij nam wypełniony i podpisany "Kartę Zwrotu Towaru", w którym opisz wady i przyczyny zwrotu. Do "Karty Zwrotu Towaru" dołącz paragon fiskalny, lub fakturę VAT, którą otrzymałeś wraz ze zrealizowanym zamówieniem. Po jego otrzymaniu wraz z ww. dokumentami, zwrócimy Ci towar pozbawiony wad lub pieniądze, w sposób, który wybierzesz. Pragniemy poinformować, że zwrot pieniędzy nastąpi szybciej przelewem na rachunek bankowy niż przekazem pocztowym. Wszelkie szczegóły ustalimy z Tobą telefonicznie.

        Zwrot

Każdy klient może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli zwracane towary są kompletne i są zwracane w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu zwracany towar prosimy odesłać na adres: Disco Service, ulica Niska 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu przesyłki Sklep zwraca klientowi cenę zakupu. Jeżeli przesyłka została nadana do Sklepu za pobraniem, Sklep ma prawo potrącenia kosztów pobrania od ceny zakupu. Jeżeli koszty pobrania są wyższe niż cena zakupu, Sklep ma prawo według swojego wyboru do odmowy przyjęcia przesyłki albo do obciążenia klienta różnicą.

Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy można pobrać tutaj (załącznik nr 1).
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj (załącznik nr 2).

Warunkiem realizacji reklamacji jest:
- oryginalne i nienaruszone opakowanie produktu,
- produkt nie nosi śladów używania,
- produkt nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.

Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres: Disco Service, ulica Niska 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie pod numerem (062) - 736-02-01 od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 lub e-mail'em sklep@discoservice.pl.